Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> GOSPODARKA ODPADAMI > INFORMACJA

INFORMACJA

o terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się w następujących terminach:

1) do 15 marca danego roku, za miesiące styczeń - luty;

2) do 15 maja danego roku, za miesiące marzec - kwiecień;

3) do 15 lipca danego roku, za miesiące maj - czerwiec;

4) do 15 września danego roku, za miesiące lipiec - sierpień;

5) do 15 listopada danego roku, za miesiące wrzesień - październik;

6) do 15 stycznia następnego roku, za miesiące listopad - grudzień.

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym

84 9334 0001 0000 0000 0215 0001 w dowolnym banku, na poczcie lub drogą elektroniczną.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w ww. terminach, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, wynikającej ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,  miesięczna stawka opłaty wynosi 7,00 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości. Jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny, miesięczna stawka opłaty wynosi 12,00 zł od jednego mieszkańca danej nieruchomości.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal