Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na organizację placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Łabętniku – dostaw

 

Szkoła Podstawowa w Łabętniku                                                               Łabętnik,  dnia 28.08.2014 r.

              Łabętnik 10

16-320 Bargłów Kościelny

…............................................

         (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:           SP.271.2.2014  

                             (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: WYSOKA JAKOŚĆ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

                                                   (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

                                                                                              Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                             o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania na organizację placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Łabętniku – dostawa wraz z montażem

 

         Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia: o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych” dot. organizacji placu zabaw przy oddziale przedszkolnym SP w Łabętniku – dostawa wraz z montażem, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z dyspozycją  art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W przedmiotowym postępowaniu ceny złożonych ofert przewyższały kwotę,  którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

 

                                                                                               Dyrektor Szkoły

 

                                                                                             Ryszard Grudziński

                    

                    

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal