Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > P O S T A N O W I E N I E

Bargłów Kościelny, dnia 10 lipca 2014 r.

O.6220.5.2014

P O S T A N O W I E N I E

 

 Na podstawie art. 123 §1, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Wójt Gminy Bargłów Kościelny

p o s t a n a w i a

 

 przedłużyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopaliny ze złoża Żrobki X gm. Bargłów Kościelny pow. Augustowski woj. Podlaskie.”, prowadzonego na wniosek BUDOKOP Mariusz Łapiński z dnia 17 czerwca 2014r.
do dnia 29 sierpnia 2014 roku.

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17 czerwca 2014 r. na wniosek ŁAPIŃSKI MARIUSZ BUDOKOP Łapiński Mariusz z siedzibą Pruska Wielka 25, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopaliny ze złoża Żrobki X gm. Bargłów Kościelny pow. Augustowski woj. Podlaskie.”

W związku powyższym pismem znak O.6220.5.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 09 lipca 2014 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WSTI.4240.62.2014AN z dnia 07 lipca 2014 r., w którym wezwał do uzupełnienia braków w karcie informacyjnej.

W związku z powyższym uwzględniając konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przez wnioskodawcę przedsięwzięcia oraz wypełniając dyspozycję zawartą w art. 36 zawiadamia się, że nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia
29 sierpnia 2014 r.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko
w odwołaniu od decyzji (art.141 § 1 i art. 142 kpa).

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal