Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy WZ.271.3.2014

Gmina Bargłów Kościelny                                                    Bargłów Kościelny  dnia 12.06.2014 r.

     ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

Nr sprawy: WZ.271.3.2014                                                 

 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na

poprawę stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki

 

         Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na poprawę stanu infrastruktury drogowej                   i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny          100 %.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów

1.

Konsorcjum firm:

Budbaum Mosty i Drogi Sp. z o.o.

ul. Północna 27A

16-400 Suwałki

Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło

Biała Woda 50A

16-402 Suwałki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

69,89

2.

PORR (POLSKA S. A.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,51

4.

Konsorcjum firm:

ABM Progress Sp. z o.o.

ul. Marsa 56B

04-242 Warszawa

Zakład Usług Wielobranżowych Mieczysław Karczmarczyk

Rębków ul. Starowiejska 26

08-410 Wola Rębkowska

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

73,82

5.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,25

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę PORR (POLSKA) S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       Wójt

 

                                                                                             Andrzej Kwieciński                   

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal