Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > odpowiedż na pytanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B

Gmina Bargłów Kościelny    Bargłów Kościelny, dnia 02.06.2014 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: WZ. 271.3.2014

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie
 zamówienia publicznegoTreść zapytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

dotyczy postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki”

 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia złożone pytania wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1:

W dokumentacji technicznej zaprojektowano warstwę ścieralną o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 5S KR1, który charakteryzuje się drobnym uziarnieniem i dużą zawartością asfaltu, jest mniej odporny na odkształcenia i deformację. Przy takiej grubości warstwy betonem asfaltowym o uziarnieniu optymalnym byłby asfaltobeton AC11S lub AC8S. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany betonu asfaltowego o uziarnieniu AC5S na AC11S lub AC8S?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza takiej możliwości.

 

 

Pytanie nr 2:

Proszę o dołączenie do SIWZ na w/w zadanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Dokument został dołączony do SIWZ.

 

 

  Wójt

 

 Andrzej Kwieciński

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal