Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU

Bargłów Kościelny dn. 17.07.2013 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651) Wójt Gminy Bargłów Kościelnym podaje do publicznej widomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU

 Adres nieruchomości

ul. Tysiąclecia 12, 16-320 Bargłów Kościelny

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW SU1A/00003585/1 lokal usytuowany na działce geod. 702 obręb ewidencyjny Bargłów Kościelny

powierzchnia lokalu

28,00 m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Lokal przeznaczony do prowadzenia praktyki stomatologicznej

termin zagospodarowania nieruchomości

01 wrzesień 2013 r.

wysokość opłat z tytułu najmu

6,70 zł za 1m2 + podatek VAT

terminy wnoszenia opłat

14 dni od daty otrzymania faktury

zasady aktualizacji opłat

Przez okres trwania umowy każdego roku
z dniem 1 stycznia czynsz będzie wzrastał o 5%
w stosunku do obowiązującej stawki.

termin do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

Czas trwania umowy najmu

do 3 lat

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 2
(tel. 087 642 40 91 – P. Paweł Bućkowski)  


 

 

 

 

Wójt Gminy

Bargłów Kościelny


 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal