Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na docieplenie budynku szkoły w Łabętniku

Szkoła Podstawowa    Łabętnik, dnia 12.07.2013 r.

im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku

Łabętnik 10

16-320 Bargłów Kościelny

     

 

Nr sprawy: SP. 271-2/2013

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na

docieplenie budynku szkoły w Łabętniku

 

 Zamawiający, działając na podstawie art.. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie budynku szkoły w Łabędniku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny – 100 %.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów

1.

PHU MASTER Łukasz Staniszewski

ul. Tuwima 5/33

19-300 Ełk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

71,80

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz

ul. Targowa 12

19-200 Grajewo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

79,46

3.

Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski

ul. Storczykowa 35a

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100,00

4.

„MAR-BUD” inż. Marcin Żdanuk

ul. Pułaskiego 63/33

15-337 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

81,94

5.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „MIR-BUD” Mirosław Zaniewski

ul. Mickiewicza 6/12

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,68

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

 

 

   Dyrektor

 

 Ryszard Grudziński

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal