Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > odpowiedzi na zapytanie DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU

 

 Łabętnik, dnia 27.06.2013 r.

Szkoła Podstawowa

im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku

Łabędnik 10

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

Nr sprawy: SP.271-2/2013 

 

 

 

 

 Wszyscy uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Zamawiający Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Docieplenie budynku szkoły w Łabętniku” wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których treść wraz z odpowiedzią przekazuje się poniżej:

 

Pytanie nr 1.

Prosimy o zamieszczenie rysunków, przekrojów, rzutów itp. dotyczących w/w zamówienia

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Na tego typu roboty nie przewidziano wykonywania rysunków.

 

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie wykonania rozbiórki i ponownego montażu rur spustowych istniejących z PCV.

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza rozbiórkę oraz ponowny montaż rur spustowych (poz. 1 i 46 przedmiaru).

 

Pytanie nr 3

Czy instalację odgromową należy wykonać nową w całości, czy tylko wymienić w ciągu pionowym? W przypadku wymiany w całości prosimy o uzupełnienie przedmiaru dodając także pozycję wykonania prób i badań instalacji odgromowej.

 

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wykonać nową instalację odgromową (poz. 2, 47, 48 przedmiaru).

 

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie koloru wg RAL podokienników.

 

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Podokienniki wykonać w kolorze istniejącego pokrycia dachowego.

 

Pytanie nr 5:

Pozycja 17 przedmiaru zawiera rozbiórkę pokrycia dachowego w ilości 20m2, natomiast pozycja 18 przedmiaru – przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku w ilości 23 m2. Czy te pozycje są powiązane ze sobą? Prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Rozbiórka pokrycia dachu w ilości 20m2 poz. 17 i poz. 16 w ilości 2.95 m2 daje ilość do ponownego montażu.

 

Pytanie nr 6:

Czy należy wykonać nowe pokrycie dachowe w miejsce rozbiórek – poz. 17 przedmiaru?

 

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Należy wykonać pokrycie z blachy uprzednio zdemontowanej.

 

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie parametrów, typu, rodzaj: kratek wentylacyjnych, styropianów, opraw halogenowych z czujnikiem ruchu.

 

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm, styropian EPS 038 Fasada, oprawa halogenowa 150 W. Zamawiający z uwagi na art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wskaże konkretnego produktu. Na rynku istnieje wiele spełniających wymogi Zamawiającego, z których Wykonawca powinien sam wybrać.

 

Pytanie nr 8:.

Prosimy o podanie wymiarów pokrywy wsypu opału.

 

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Pokrywa wsypu opału 200 x 150 cm.

 

Pytanie nr 9:

Czy system dociepleń TYTAN IZOLBET, BOLIX może być użyty do wykonania zamówienia?

 

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak, może być użyty.

 

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Oferentów i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

 

 

  Dyrektor Szkoły

    Ryszard Grudziński

 

 

 

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal