Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > informacja do publicznej wiadomości o opracowaniu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla

Informacja do publicznej wiadomości o opracowaniu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny
na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”

oraz skierowanie w/w dokumentów do konsultacji społecznych.

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

 

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 1, 3 i 4 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150  ze zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 39 art. 40, art. 46, art. 53 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentów:

 

„Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”

i

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016
z perspektywą na lata 2017 – 2020”

oraz

kieruje w/w projekty do konsultacji społecznych.

 

Projekty w/w dokumentów dostępne są w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl w zakładce: Ogłoszenia/Obwieszczenia  oraz w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

- pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,

- ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach jak wyżej,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.pl

 

 

Czas trwania konsultacji społecznych:

 

 od dnia 14 czerwca 2013 r. do dnia 8 lipca 2013 r.

 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

 

 

Załączniki:

  1. Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020
  2.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata

  2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020

 

„Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”


„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016
z perspektywą na lata 2017 – 2020”

 


 

  

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal