Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, n

Gmina Bargłów Kościelny Bargłów Kościelny, dnia 11.06.2013 r.

ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny

Nr sprawy: WZ. 271.3.2013

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny - 100 %.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania

warunków udziału w

postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów

1.

MPO Sp. z o.o.

ul. 27 Lipca 62

15-950 Białystok

Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, oferta

nie podlega odrzuceniu

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne

„ASTWA" Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

Wykonawca wykluczony,

nie spełnia warunków udziału

w postępowaniu, oferta

podlega odrzuceniu

-

3.

P.P.U.H. Czyścioch Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20 15-691 Białystok

Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, oferta

nie podlega odrzuceniu

38,16

4.

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO" ul. Komunalna 3 16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, oferta

nie podlega odrzuceniu

84,22

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę MPO Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal