Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Postanowienie Nr 15/2013 Komisarza Wyborczego w Suwałkach

Postanowienie Nr 15/2013

Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i aft. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz, U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U, Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr J47, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Dz. U. z 2012 r„ poz. 1399) po rozpatrzeniu zgloszei. kandydatów komitetów wyborczych na członków gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na 16 czerwca 2013 r.

postanawiam, co następuje:

§'

Powołuje się gminną komisję wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na 16 czerwca 2013 r. w składzie określonym w załączniku do postanowienia.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

do postanowienia Nr 15/201.3

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Komisarza Wyborczego w Suwałkach

 

Gminna Komisja Wyborcza w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47,16-320 Bargłów Kościelny

Skład komisji:

1. Mariusz Rozmysłowicz, zam; Łabędnik 14A, 16-320 Bargłów Kościelny

2. Małgorzata Sadowska, zam: Pomiany 12A, 16-320 Bargłów Kościelny

3. Jolanta Haraburda, Kam: ul. Młodości 3,1.6-320 Bargłów Kościelny

4. Adam Turowski, zam: Komorniki 7, 16-320 Bargłów Kościelny

5. Elżbieta Cichy, zam: Bargłów Dworny 77, 16-320 Bargłów Kościelny
6-
 Urszula Kapla, zam: Bargłów Dworny 37, 16-320 Bargłów Kościelny
7. M rosława llcwska, zam: Solistówka 50, 16-320 Bargłów Kościelny

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal