Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA II USTNY PRZETRAG NIEOGRANICZONY

Bargłów Kościelny, dn. 22.02.2013 r.

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA II USTNY PRZETRAG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, usługowym i gospodarczo-garażowym położonej we wsi Pruska o nr geod. 43/8 o pow. 4600 m2, KW Nr 3585

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 172 500,00 zł

- informuję, iż jedno z pomieszczeń o pow. 14.4 m2 w sposób bezumowny zajmuje Telekomunikacja Polska S.A.

- na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny

- nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych

- przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 900

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny wywoławczej
tj. 17 250,00 zł najpóźniej do dnia 22 marca 2013 r. w BS Bargłów Kościelny

na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003

Urząd Gminy, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

- wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

- wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu

- nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego

- wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr2

(tel. 087 64 24 091)

 

 Wójt Gminy

 Bargłów Kościelny

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal