Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie”.

  Bargłów Kościelny, dnia 27.06.2012 r.

 

WB.271.5.2012

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznegoDotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie”.

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia złożone pytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Prosimy o szczegółowe określenie zakresu robót i rodzaju materiału w następujących pozycjach załączonego przedmiaru robót:

1. Poz. 6 - jakiej grubości ma być ocieplenie ścian ze styropianu?

 Odpowiedź:

 Grubość 12 cm.

 

2. Jaka ma być wyprawa elewacji (pozycja KNR 0-26/2614/02 przewiduje tynk mineralny bez malowania – kolor szary, czy taki jest wymóg zamawiającego?

Odpowiedź

Tak.

 

3. Poz. 7 - jw. lecz dotyczy ościeży.

Odpowiedź

 Grubość 3 cm.

 

4. Poz. 9 – prosimy o podanie grubości uziarnienia tynku dekoracyjnego.

Odpowiedź

Kornik 2 mm

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal