Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 15.05.2012 roku dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Remont świ

Bargłów Kościelny, dnia 17.05.2012 r.

 

WB.271-3/2012

 

Wszyscy uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka.”.

 

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 15.05.2012 roku dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

W związku z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia odpowiedź na pytania nr 5 i 11.

Pytanie nr 5:

5. Prosimy o określenie wyprawy tynkarskiej elewacyjnej, koloru, grubości uziarnienia  i rodzaju.

Odpowiedź obowiązująca (po sprostowaniu)

Wyprawy tynkarskie do zastosowań zewnętrznych w technologiach lekkich – mokrych stanowiące wyprawę fakturową, wyprawa elewacyjna silikonowo-krzemianowa w kolorze zieleń o granulacji 1,5 mm.

 

Pytanie nr 11:

11. Prosimy o podanie przykładowego producenta posadzek z płyt kamiennych oraz preparatu gruntującego – efekt mokrego kamienia.

Odpowiedź obowiązująca (po sprostowaniu)

Zamawiający nie poda przykładowego producenta posadzek z płyt kamiennych oraz preparatu gruntującego – efekt mokrego kamienia. Wskazanie mogłoby bowiem sugerować zastosowanie konkretnych produktów. Przykładowe rozwiązania Wykonawca może znaleźć po wpisaniu w przeglądarce internetowej.

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal