Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ODPOWIEDZI przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z: Remontem świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłów

ODPOWIEDZI

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z: Remontem świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”.

 

 

 

I. Oferent zwraca się z prośbą o podanie informacji na temat:

 

1. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym przedmiaru załączonego do ogłoszenia przetargu na remont świetlic we wsiach Brzozówka i Bargłówka. Moje wątpliwości wzbudziły dwie pozycje. W pozycji 55 w przedmiarze świetlicy Brzozówka (remont instalacji odgromowej) prosiłabym o sprecyzowanie co powinien zawierać 1 kpl. Chciałabym również prosić o rozwinięcie pozycji 44 w przedmiarze świetlicy we wsi Bargłówka ( wyliczenie udziału%), gdyż nie wiem, czego ona dokładnie dotyczy i koszty czego należy w niej zawrzeć.

 

Odp 1: W pozycji 55 ujęto poz. Kalkulacji Indywidualnej na remont instalacji 1 kpl,

 gdyż pozostawia się dla Wykonawcy wybór metody i niezbędnych nakładów

 pracy w uniesieniu istniejącej instalacji poziomej na stropodachu

 i jej ponowny montaż do dokonaniu pokrycia dachu papą termozgrzewalną.

 

  Pozycja 44 przedmiaru świetlicy Bargłówka, dotyczy rozbicia % kosztów remontu pomiędzy Ochotniczą Strażą pożarną , a świetlicą znajdujących się w jednym budynku. Oferenta ta pozycja nie dotyczy. Oferent ujmuje 100% kosztów do wszystkich pozycji kosztorysowych

 

II. Oferent zwraca się ponownie z prośbą o podanie informacji na temat:

 

1. Przykładowego producenta posadzek z płyt kamiennych ( poz. 67 przedmiaru robót-Bargłówka)

 

Odp 1: Producentów na stronie internetowej jest dużo, należy tylko kliknąć w

 kamień cięty polny. 

 

2. Wykazu wraz z ilością stolarki okiennej i drzwiowej w formie rysunku, jaką Zamawiający przewidział w przedmiarach montażu;

 

Odp 2: Wykaz ilości wyszczególniona w przedmiarze, rysunki w załączeniu

 

 

3. Sprecyzowanie kolorów wg wzornika barw producenta

 

Odp 3: Kolor biały produkowany przez danego producenta okien

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal