Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 15.05.2012 roku dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Remont świ

 Bargłów Kościelny, dnia 15.05.2012 r.

 

WB.271-3/2012

 

Wszyscy uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka.”.

 

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 15.05.2012 roku dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

W wyjaśnieniu do SIWZ udzielonym przez Zamawiającego w dniu 15.05.2012 roku zaistniała pomyłka w odpowiedzi na skierowane zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pytanie nr 9.

Pytanie nr 9:

9. Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli: wykonanie sufitu podwieszonego z płyt styropianowych dekoracyjnych.

Odpowiedź przed sprostowaniem (błędna):

Płytki kasetonowe białe 600 x 600 x 12 mm na ruszcie aluminiowym.

 

Odpowiedź obowiązująca (po sprostowaniu)

Płytki kasetonowe białe 600 x 600 x 12 mm przyklejane bezpośrednio do sufitu.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal