Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka

Bargłów Kościelny, dnia 23.04.2012 r.

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny 

 (oznaczenie Zamawiającego)

 

 

 

 Do wszystkich Wykonawców nr post.: WB.271-2/2012

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr WB.271-2/2012 w trybie przetargu nieograniczonego

na remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Bargłów Kościelny z siedzibą w: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka   i Bargłówka prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

UZASADNIENIE

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W zamieszczonych przez Zamawiającego przedmiarach robót został omyłkowo podwójnie ujęty zakres części prac, co miało istotny wpływ na wysokość ceny ofertowej i wpłynęło na rozbieżności w złożonych ofertach, gdyż niektórzy oferenci policzyli podwójnie a inni nie, co uniemożliwia porównanie ofert. Wobec powyższego postępowanie obarczone jest błędem mającym wpływ na jego wynik i niemożliwy jest wybór najkorzystniejszej oferty.

 

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

 Wójt

 

  Andrzej Kwieciński

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal