Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bargłów Kościelny 24.03.2012r

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki nr 114/2 o powierzchni: 0,1320ha, KW NR 13245 po byłej remizie straży pożarnej położonej we wsi Popowo

cena wywoławcza nieruchomości- 38,000,00zł

 

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym usługowym i gospodarczo-garażowym położonej we wsi Pruska o nr geod. 43/8 o pow. 4600m2, Kw Nr 3585

-Informuje iż jedno z pomieszczeń o pow. 14.4.m2 w sposób bezumowny zajmuje Telekomunikacja Polska S.A.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 207 000,00zł

 

- Przetargi odbędą się w dniu 30 marca 2012r w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 1000 (sala konferencyjna)

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny
wywoławczej najpóźniej do dnia 26.03.2012r w BS Bargłów
Kościelny na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urząd Gminy, 16-
320 Bargłów Kościelny.

- Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

- Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

- Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

- Wójt Gminy Bargłów Kościelny może odwołać przetarg z ważnych powodów

- Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr2

 (tel. 087 6424011)

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal