Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI >
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej “Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego”

Bargłów Kościelny, dnia 13.07.2007

WB.2222-4/07Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na “Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego”


Z A W I A D O M I E N I E.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Gmina Bargłów Kościelny działając zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r nr 164 poz. 1163 z późn. zm. / informuję o wyniku postępowania na “Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego”. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę : 1. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe “HENTAR” Henryk Taraszkiewicz 16-400 Suwałki ul. Majerskiego 15 która zaoferowała cenę brutto 521 905,56 złotych słownie: Pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych 56/100 . Oferta uzyskała 100 pkt.

 2. W przetargu złożono 5 ofert na podstawie kryteriów przedstawieni poniżej oferenci uzyskali następującą ilość punktów:

 1. ZRDiM “EKODROM”

  Piotr Nowak

  16-300 Augustów

  ul. Mirabelki 25 - 82 pkt.

 2. PBO “BUD – MAX”

  Jarosław Barankiewicz

  19-200 Grajewo

  ul. Targowa 12 - 73 pkt

 3. WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNO – BUDOWLANYCH

  Romuald Barszczewski

  16-320 Bargłow Dworny -86 pkt.

 4. PPHUT “SAM – POL” S.C.

  19-200 Grajewo

  ul. Ełcka 18 - 83

  Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena


  3. Żadna z ofert nie została odrzucona.

  4. Żaden oferent nie został wykluczony.

  WÓJT GMINY

  ANDRZEJ KWIECIŃSKI


komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal