Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Wynik przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Brzozówka działka o nr geod. 41/4

Bargłów Kościelny, 30.05.2011r.

 

 

Wynik przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Brzozówka działka o nr geod. 41/4

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej we wsi Brzozówka działka o nr geod. 41/4.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, iż w dniu 30.05.2011 roku  w Urzędzie Gminy odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej we wsi Brzozówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/4  o pow.0,1460 ha.

Dla w/w nieruchomości założona jest księga wieczysta Kw. nr 22094

Komisja Przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 57.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset zł 00/100)

Nabywcą nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu zostali Antoni i Elżbieta małż. Lewoń zam. Brzozówka 48 16-320 Bargłów Kościelny za cenę 58.380,00zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł 00/100).

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal