Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bargłów Kościelny 27.04.2011r

 

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż nieruchomości położonych:

 

1. we wsi Brzozówka oznaczona nr geod. 41/4 o pow. 0,1460ha, księga wieczysta 22094 (zabudowana budynkiem mieszkalnym po szkole podstawowej )

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57 800zł

 

- Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2011r w Urzędzie Gminy w

Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 1000

 

· Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny
wywoławczej najpóźniej do dnia 25.05.2011r w BS Bargłów
Kościelny na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urząd Gminy, 16-320 Bargłów Kościelny.

· Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

· Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

· Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

· Komisja przetargowa może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

· Wszelkie dodatkowe informacje udziela inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska - Stefan Grajewski tel. (0-87) 6424011 lub w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal