Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dre

 Bargłów Kościelny, dn. 07.04.2011r 

 

WB.2222-2/11

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo”

 

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z póź.zm), niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo”. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust.1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę: Wykonawstwo Robót Ziemno Budowlanych Romuald Barszczewski 16-320 Bargłów Dworny. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.
  2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Wykonawstwo Robót Ziemno Budowlanych Romuald Barszczewski, 16-320 Bargłów Dworny

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

  1. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty.
  1. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.
  2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni.

 

 

 

Otrzymują:

-oferenci wg rozdzielnika

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal