Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > odpowiedzi: Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193B Reszki-Łabętnik i nr 10287

Bargłów Kościelny 28.01.2011r.

 

 

 

 

 

 

Dotyczy przetargu: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193B Reszki-Łabętnik i nr 102877B Łabętnik – Wieś”, nr sprawy WB. 2222-1/11

 

Zapytania:

DROGA POWIATOWA nr 1193B Reszki - Łabętnik

1. Według opisu technicznego pkt. 7 oraz przekrojów normalnych nr 5 i nr 6, podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszka 18% łamanego ma grubość 20 cm, natomiast w przedmiarze poz.38 przyjęto grubość 15 cm plus poz. 39 dodatek 1 cm , co w sumie daje grubość 16 cm.

W celu wyeliminowania błędnej interpretacji zwracamy się o jednoznaczne określenie grubości podbudowy jaką należy przyjąć do kalkulacji?

2. W poz. 13 przedmiaru robot Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 120cm.
Pozycja zastępcza

(Mnożnik = 2), ilość -15m

Zwracamy się o jednoznaczne określenie docelowej ilości jaką należy przyjąć do kalkulacji

3. W poz.34 przedmiaru robot Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 120cm (SN 8)
(Mnożnik =2) ilość 19 m

Zwracamy się o jednoznaczne podanie docelowej ilości jaką należy przyjąć do kalkulacji

4. W poz. 41 przedmiaru robót. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po
zagęszczeniu 15cm. Pozycja zastępcza

(Mnoznik= 0,75, ilość 528 m2

Zwracamy się o jednoznaczne podanie docelowej ilości jaką należy przyjąć do kalkulacji.

5. W poz. 51 przedmiaru robót. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie grubowarstwowe

(Krotnosc= 3); ilości 14 m2

 

Zwracamy się o jednoznaczne podanie docelowej ilości (czego dotyczy krotność 3) jaką należy przyjąć do kalkulacji

 

6. W poz. 52 przedmiaru robót. Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie (Krotność= 3); ilość 19,2 m2

Zwracamy się o jednoznaczne podanie docelowej ilości (czego dotyczy krotność 3) jaką należy przyjąć do kalkulacji.

 

 

 

Informuję, iż na zadane pytania odpowiadam następująco:

 

Odpowiedzi:

Ad. 1 Podbudowa powinna być wykonana  zgodnie z projektem tj. grubości 20 cm, tak więc w pozycji 39 należy przyjąć (Krotność =5)

 

Ad. 2-6  Do kalkulacji należy przyjąć wskazane ilości przedmiarowe. Współczynniki ( krotność lub mnożnik ) należy zastosować  do ceny jednostkowej pozycji, gdyż dotyczą one zwiększenia bądź zmniejszenia  nakładów ze względu na potrzebę kilkukrotnego wykonania pozycji , niepełnego wykonania pozycji (np. część grubości wynikającej z pozycji) lub inne sytuacje przewidziane przez projektanta.

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal