Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia >
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY.

WÓJT GMINY

BARGŁÓW

 

 

Bargłów Kościelny, dnia 01 marca 2010 r.

 

O.5217-7/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny publicznie dostępnym wykazie danych na dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów o długości około 12 km oraz raport o oddziaływaniu ww. zamierzenia na środowisko.

 

Przedmiotowe postępowanie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

 

Z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu na środowisko i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym z siedzibą przy ul. Augustowskiej 47, w godzinach jego pracy.

 

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 21 dni od dnia 01 marca 2010 r.  w siedzibie Urzędu Gminy lub korespondencyjnie.

 

 

 

WÓJT GMINY

 

ANDRZEJ KWIECIŃSKI

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal