Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Odpowiedzi przetargu nieograniczonego na zadanie : Wykonanie projektu technicznego budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług

WB.2222-13/09/10 Bargłów Kościelny, dnia 04.01.2010

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie : Wykonanie projektu technicznego budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Sztabin

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

 

1. W SIWZ zawarto informację, iż przedmiotem przetargu jest: opracowanie projektu technicznego budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Sztabin", natomiast w & 1 jako przedmiot umowy jest wykonanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację Projektu budowy telekomunikacyjnej sieci dystrybucyjnej pn. Sieć Internetowa Gmin Augustowskich ", co rozmija się pojęciem projektu technicznego.

ODPOWIEDZ: Opracowanie dotyczy jedynie wykonania studium wykonalności i wniosku do konkursu RPO.

W rozdziale II: Sposób realizacji zamówienia, zawarto informację, iż należy wykonać projekt budowlany, zawierający komplet wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, co również jest poza przedmiotem przetargu.

Czy zamawiający może jednoznacznie określić zakres zamówienia

ODPOWIEDZ: Jak wyżej

  1. Jeżeli przedmiotem zamówienia obejmuje projekt budowlany z pozyskaniem map i kompletu uzgodnień to na jakiej podstawie termin realizacji określono na 45 dni od dnia podpisania umowy, skoro wykonanie takiego projektu budowlanego inwestycji liniowej to czas około 8 miesięcy do roku?
  2. ODPOWIEDZ;

NIE DOTYCZY

GMINA Bargłów Kościelny niniejszym informuje że zgodnie z art.38 ust.4 zmianie ulega część SIWZ w pkt.II dotycząca SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA , załacznik nr 4, 5 usunięto w załączniku nr 3 zmieniono słowo roboty na usługi

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal