Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI >
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Bargł

Bargłów Kościelny, dnia 10.04.2007 roku

WB.2222-3/07

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na “Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Gmina Bargłów Kościelny działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

 

Biuro Usług Projektowych Marek Kochański 16-400 Suwałki ul. K.O.Falka 23, które zaoferowało cenę: 44.700,00 zł słownie : Czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100

 

Uzasadnienie: Najniższa cena.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Biuro Usług Projektowych Marek Kochański 16-400 Suwałki ul. K.O.Falka 23
  2. Zakład Projektowo – Budowlany “BE EM WU” Wrzesień 11-500 Giżycko ul. Olsztyńska 21/4.
  3. Atelier Zetta Zenon Zabagło 15-422 Białystok ul. Suraska 2/11.
  4. Ptaszyński, Rubin Architekci S.C. 15-347 Białystok ul. Ireny Białówny 9 m 6
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal