Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > WEZWANIE do złożenia ofert dodatkowych dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WB.2222-6/09 w trybie przetargu n

Bargłów Kościelny , dnia 14.05.2009 r.

 

 

 

....................................................

 

 (oznaczenie Zamawiającego)

 

....................................................................

 

(oznaczenie Wykonawcy)

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WB.2222-6/09 w trybie przetargu nieograniczonego

 

 (nr postępowania)

 

 (tryb udzielenia zamówienia)

 

Na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (330.089 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny (1.800.000 zł)

 

(przedmiot zamówienia)

 

WEZWANIE

 

do złożenia ofert dodatkowych

 

Urząd Gminy Bargłów Kościelny , działając zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia

 

(oznaczenie Zamawiającego)

 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) wzywa do złożenia oferty dodatkowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (330.089 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny (1.800.000 zł) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

 (przedmiot zamówienia)

 

 (tryb postępowania)

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego ofert dodatkowych do dnia 19 maja 2009 r

 

 (oznaczenie dnia)

do godz. 10:00

 

 (oznaczenie godziny)

 

 

 

WÓJT GMINY ANDRZEJ KWIECIŃSKI

 

 (podpis kierownika Zamawiającego)

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal